ŻYWY PREZENT DLA JANA PAWŁA II


Jan Paweł II jest tym, który o niczym nie wiedząc przyczynił się do powstania ŚREMSONG-u. Nasze Spotkania pragną być "żywym prezentem" ma Jego kolejne urodziny. Pamiętamy o Nim, co roku ale w sposób szczególny dedykowaliśmy Mu nasze V Spotkanie w roku 1996. Na tym spotkaniu młodzież wysyłała kartki z życzeniami do Jana Pawła II. Pisała to, co jej serce dyktowało. Pytani dlaczego pisząc płaczą odpowiadali: - To z radości, że możemy napisać do Papieża. Na kartkach wypisywali: "Kocham Cię, Ojcze Święty", "Jak to dobrze, że Jesteś", "Modlę się Ojcze za Ciebie"...
Ojcu Świętemu dedykowaliśmy też specjalny koncert na jego 80-te urodziny 18.V.2000r. Udział w nim wzięli: Jerzy Zelnik (poezja Karola Wojtyły), Dominik Czubanowski (gitara), Ks.Andrzej Wałdowski (wspomnienia) oraz wyróżnieni, uczestnicy poprzednich edycji ŚREMSONG-u.
Od czasu do czasu informujemy listownie Jana Pawła II o tym, co dzieje się na naszym Przeglądzie. Wiemy, że te nasze majowe SPOTKANIA w Śremie cieszą Ojca Świętego. Przysyła nam swoje życzenia i błogosławieństwo, a nawet w grudniu 2000 roku opłatek. Czymś szczególnym w historii Śremsongu była prywatna audiencja w grudniu 2000 roku na której Janusz T.Skotarczak mógł osobiście opowiedzieć Janowi Pawłowi II o naszym Przeglądzie.
Pisze do nas także sekretarz Ojca Świętego - Ks.Biskup Stanisław Dziwisz.

- Jego Świętobliwość Jan Paweł II, powiadomiony o V Wielkopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej w Śremie, przesyła uczestnikom Życzenia wyrażone słowami św. Augustyna: "Chwalcie Boga z całego serca, niech wielbi Boga nie tylko wasz język i głos, ale także wasze sumienie, wasze życie i wasze czyny". Organizatorom i uczestnikom spotkania Ojciec Święty z serca udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa.
Arcybiskup Giovanni B. Re - Substytut
- maj '1996

- Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa dla organizatorów Przeglądu Piosenki Religijnej "Śremsong"
Abp Oscar Rizzoto
- kwiecień '1998

- Pater misit Filium suum Salvatorem mundi. Gaudeamus!
Z życzeniami na Boże narodzenie Roku Świętego 2000
Jan Paweł II papież
- grudzień '2000

- (...) Ojciec Święty jest Wam wszystkim wdzięczny za modlitwy i za Waszą pracę wśród młodzieży. Błogosławi serdecznie. Życzy dalszych sukcesów i wzrostu uczestników do trzech lub więcej tysięcy."
Ks. Stanisław Dziwisz - sekretarz Ojca Świętego
- wrzesień '1996

- "Ojciec Święty dziękuje Panu i Młodzieży za pamięć o Nim w organizowanych imprezach Śremsongu, których wyrazem jest przesłany album. Błogosławi serdecznie na dalszą pracę. Ja też (...) gratuluję sukcesu Wielkopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej w Śremie.
Ks. Biskup Stanisław Dziwisz - sekretarz Ojca Świętego
- grudzień '2000Copyright © 2001 by Zebian