PISALI DO NAS


Z radością dowiaduję się, że Śrem po raz kolejny rozbrzmiewa piosenką religijną. Wiem też, że wzrasta liczba uczestników "Śremsongu". (...) Mówi się również powszechnie o coraz wyższym poziomie przedsięwzięcia. Widać więc, że inicjatywa podjęta przed kilku laty okazała się bardzo szczęśliwa i trafiła na dobry grunt. (...) Ciesząc się piękną inicjatywą, organizatorom, osobom zasiadającym w jury, dobroczyńcom i słuchaczom, a nade wszystko kochanym dzieciom i drogiej młodzieży, podejmującym wielkie śpiewanie na chwałę Bożą i ku radości człowieka z serca błogosławię.
Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak, Sufragan Poznański, maj 1995

Przekazuję wyrazy uznania dla Organizatorów, którym przewodzi Szkoła Podstawowa nr 2 im.Ks.Piotra Wawrzyniaka i najlepsze życzenia dla uczestników. Cieszę się, że "Śremsong" się rozwija, co potwierdza słuszność podjętej kiedyś inicjatywy. Łączę pozdrowienia i serdeczne błogosławieństwo.
Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak, Sufragan Poznański, maj 1995

To co jest w Was, umieliście przetłumaczyć na język kultury, aby pięknym śpiewem naznaczyć ten okruch historii, o którego kształcie już zadecydowaliście. Właśnie tak włączacie się w wielkie dzieło budowania cywilizacji miłości, którą za swoim Mistrzem prowadzi Jan Paweł II. Życzę Wam, żebyście w dalszym życiu umieli rozwijać swoje talenty i angażować je w kierunku dobra.
Grażyna Ziółkowska, Kurator Oświaty w Poznaniu, maj 1996

Wyrażam uznanie dla inicjatywy i życzę powodzenia w dalszej tak pięknej pracy.
Ks. Arcybiskup Juliusz Paetz, Metropolita Poznański, czerwiec 1996

Przesyłam dobre życzenia pomyślnego przebiegu Przeglądu i radosnego śpiewania Bogu na chwałę, ludziom na pożytek duchowy. Z serdecznym błogosławieństwem.
Ks. Arcybiskup Juliusz Paetz, Metropolita Poznański, kwiecień 1999Copyright © 2001 by Zebian